Повече за Булром Глобъл Груп


Булром Глобъл Груп е лицензиран застрахователен брокер, предлагащ експертно всички видове застрахователни продукти на български и чуждестранни застрахователни компании. Булром Глобъл Груп предлага пълна гама застраховки за физически и юридически лица.

Екипите на застрахователен брокер Булром Глобъл Груп са доказани професионалисти в застрахователния бизнес, с много познания и дългогодишен опит в застрахователната сфера. Приоритет за Булром Глобъл Груп е да Ви бъде предоставено бързо, качествено и коректно обслужване.
За да бъде доволен от нас, всеки наш клиент получава следните удобства:

  • Уведомяваме всеки наш клиент за предстоящ падеж или изтичаща полица, благодарение на изградената собствена CRM система
  • Съдействие при избор на най-правилния застрахователен продукт
  • Съдействие при завеждане на щета по застрахователно събитие
  • Оказване на помощ по застрахователни въпроси или застрахователни казуси, които вълнуват клиента

С удостоверение издадено от комисия по финансов надзор с № 512-ЗБ/14.06.2016г. Булром Глобъл Груп е сертифициран да извършва застрахователно-брокерска дейност

Пиши ни

Нужна ти е повече информация

Пиши ни сега