Информация за застраховка "Автокаско"

Застраховка "Автокаско" или разговорно казано "Каско" е доброволна застраховка, която покрива преки материални щети по превозното средство, получени вследствие на възникнало застрахователно събитие, по покритите от полицата рискове. Рисковете, които се покриват от полицата се детайлно изброени и описани в общите условия на застрахователните компании. Важно е да знаете, че различните застрахователни компании, могат да имат различни клаузи и покрития, както и че дадена компания може да има по-разширени клаузи от друга. Това е политика на самата компания.


 • Основните рискове, които се покриват са:
 • Природни бедствия
 • Кражба, грабеж, противозаконно отнемане
 • Щети,възникнали в следствие на ПТП или самокатастрофа
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Щети на паркинг
 • Автоасистанс
 • Пожар

 • *Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.

Лимитите на покритие са описани в застрахователната полица и общите условия на всяка застрахователна компания.

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно и точно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховка "Автокаско", а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и аварийна безопасност, други)
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата

 • *Важно: не трябва да са правени никакви интервенции или ремонти по засегнатото място на МПС-то, за да може застрахователя най-точно и адекватно да оцени нанесената щета.

Имаш интерес? Вземи своята безплатна консултация сега!

Специално обучените специалисти на Булром Глобъл Груп ще отговорят на всеки твой въпрос и с удоволствие ще изготвят най-добрата индивидуална оферта за теб и твоят автомобил, за да си спокоен при придвижване по пътищата на Европа и страната.

Заяви безплатна консултация

Поръчай сега на най-добра ценаСлед изпращане на поръчката наш специалист ще се свърже с теб в рамките на 1 работен ден.